Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 11/18. pisali smo o računovodstvenom, poreznom i pravnom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.). U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a. Uz to, u članku se daju primjeri računovodstvenog postupanja pri osnivanju novog d.o.o.-a na koji prelazi ukupna imovina d.o.o-a koji se spajaju. Pravno motrište spajanja d.o.o.-a obrazloženo je u zasebnom članku ovog broja časopisa RRiF u rubrici Pravo trgovačkih društava.

1. Uvod
2. Sastavljanje financijskih izvješća
3. Zahtjevi računovodstvenih standarda
4. Porezno motrište spajanja
5. Računovodstveno praćenje spajanja d.o.o.-a
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo