Isplate bivšem radniku - doprinosi kao drugi dohodak, a porezi kao plaća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Isplate bivšem radniku - doprinosi kao drugi dohodak, a porezi kao plaća
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Stupanjem na snagu Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. i 152/08.), tj. od 1. siječnja 2009., pri određenim se isplatama bivšem radniku, prema kojima se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi obračunavaju na način propisan za drugi dohodak. Zakon o doprinosima posebno izdvaja isplate čiji se doprinosi i porezi obračunavaju na naveden način. Više o tome pročitajte u nastavku članka.
  1. UVOD
  2. ISPLATA NASLJEDNICIMA S OSNOVE RADA BIVŠEG ZAPOSLENIKA
  3. POVOLJNIJA KAMATA PRI ISPLATI POZAJMICE BIVŠEM RADNIKU
  4. ISPLATE PRIGODNIH NAGRADA, NAKNADA I POMOĆI BIVŠIM RADNICIMA ILI IZABRANIM I IMENOVANIM OSOBAMA
  5. ISPLATA S OSNOVE UGOVORENE ZABRANE TRŽIŠNOG NATJECANJA
  6. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#DrugiDohodak, #Plaće, #TroškoviOsoblja, #TroškoviOsoblja