Pozajmica i donacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Pozajmica i donacija
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje dana pozajmica novca otpis nevraćene pozajmice te darivanje za projekt. Ako je dana pozajmica, potrebno je pratiti povrat dane pozajmice u skladu s postupcima koje je uredila neprofitna organizacija kako bi se osigurala naplata takva potraživanja. Pri darivanju za projekte, radi uključivanja u prihode razdoblja, potrebno je pratiti izvor tih darivanja, pri čemu se mora posebno iskazivati EU-darivanje.

1. Pozajmica novca i otpis potraživanja
2. Donacija (darivanje) za projekt

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo