Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2006.
Stranica:
161.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Do 31. siječnja 2007. poslodavci su obvezni dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu izviješće o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima iz plaće, porezu na dohodak i prirezu na Obrascu IP. Isplatitelji koji su u 2006. godini isplaćivali autorske honorare, nadoknade po ugovoru o djelu, dohodak od kapitala (dividende, zadržani dobitak ostvaren u razdoblju 2001. do 2004., kamate na pozajmice, platili porez na izuzimanja) i druge dohotke na koje su platili porez pri isplati obvezni su o tome izvijestiti ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu na obrascu ID-1. Osobama kojima su isplatili navedene primitke obvezni su uručiti Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2006. godini, na za to propisanom obrascu. U ovom članku pišemo kako treba iskazati podatke na spomenutim obrascima.
  1. Obrazac IP - izvješće o plaći, mirovini, porezu na dohodak i prirezu
  2. Obrazac ID-1 - izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
  3. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku
Hashtags:
#DrugiDohodak, #Plaće, #TroškoviOsoblja, #TroškoviOsoblja