Računovodstvo, revizija i financije 1/2007

Web izdanje 8,99
Tek Radi opreza
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Porezni, carinski i novčani poticaji velikih ulaganja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2006.
I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Godišnji obračun amortizacije za 2006.
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
III. Konačni obračun članarina, doprinosa, spomeničke rente i nadoknade za mineralne sirovine za 2006.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje bilance za male poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2006. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IX. Izvješće o novčanom toku
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
X. Izvješće o promjeni kapitala
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
XI. Posebnosti sastavljanja financijskih izvješća velikih poduzetnika za godinu 2006.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
XII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.
Manjak sitnog inventara i nepotpuna otplata dobivenoga zajma
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Poslovni rizik i povezanost s revizijom
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2006.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Godišnja izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2006.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Izvješćivanje o vlasničkim ulaganjima
Autor: Mr. sc. Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Odgovori na pitanja - Nenovčana namira i šifriranje osnove plaćanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nacionalna klasifikacija djelatnosti usklađuje se prema europskom statističkom standardu NACE
Autor: Žaklina ČIZMOVIĆ, dipl. oec
Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2006.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Isplata (ne)oporezive otpremnine
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Obračun plaća i doprinosa u 2007.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Novi zakoni i izmjene zakona
Stručne obavijesti