I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Obveze uprave u vezi s financijskim izvješćima
  2. Izvješća prema Zakonu o trgovačkim društvima
  3. Financijska izvješća poduzetnika
  4. Predočavanje financijskih izvješća vlasnicima - rokovi
  5. Javna objava financijskih izvješća
  6. Obveza revizije financijskih izvješća za 2006.
  7. Registar godišnjih financijskih izvješća (za Finu)
  8. Financijska i poslovna izvješća prema posebnim propisima
  9. Izvješća propisana poreznim propisima - rokovi
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo