Porezni, carinski i novčani poticaji velikih ulaganja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Porezni, carinski i novčani poticaji velikih ulaganja
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Od početka 2007. u primjeni je novi Zakon o poticaju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06., dalje: Zakon), kojim je zamijenjen istoimeni zakon iz 2000. Za novi se Zakon može dati malo bolja ocjena od prije vrijedećeg. Sada je moguće, uz određene uvjete, ostvariti porezne, carinske i potporne dotacije za nove zaposlenike i u postojećim društvima, dok se to do kraja prošle godine odnosilo samo na novosnovana društva. Druga bitna novost jest da se potpore ne mogu ostvariti za ulaganja u područje trgovine, turizma i graditeljstva, nego samo za proizvodno-prerađivačke gospodarske aktivnosti i tehnološko-razvojne centre. Dosadašnja prava stečena prema prije vrijedećem zakonu primjenjivat će se do isteka razdoblja za koje su odobrene. U primjeni Zakona zasigurno će se pojaviti nejasnoće jer sadržava brojne terminološko-pravne i ekonomske dvojbe. U nastavku se daje pregled sadržaja Zakona i komentari nekih odredbi.
Hashtags:
#Carine, #Dobitak, #Dohodak, #ObrazacPD, #Porezi, #Porezi, #PoslovanjeInozemstvo, #Računovodstvo, #SamostalnaDjelatnost