Godišnja izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Godišnja izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2006.
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveza izrade godišnjih izvješća o obračunanom i plaćenom posebnom porezu, za porezne obveznike - proizvođače i uvoznike dobara koji se oporezuju posebnim porezima, ujedno je i mogućnost ispravka možebitnih pogrešaka u vezi s više ili manje uplaćenim posebnim porezom u tijeku 2006. Izvješća treba predati do kraja siječnja 2007. nadležnoj carinarnici te priložiti godišnji popis - inventuru proizvoda na dan 31. prosinca 2006. O obračunavanju i plaćanju posebnih poreza pisano je u časopisu RRiF br. 5/06., str. 78., a o obveznim godišnjim izvješćima s prikazima bitnijih stajališta Ministarstva financija - Carinska uprava pročitajte u nastavku članka.
  1. Novosti u oporezivanju posebnim porezima u 2006. i prikaz nekih stajališta Carinske uprave
  2. Zakonski okvir - propisi koji uređuju oporezivanje posebnim porezima
  3. Podsjetnik prije izrade godišnjih izvješća o posebnim porezima
  4. Porezni položaj utvrđenih manjkova, kala, rastepa, kvara i loma proizvoda koji se oporezuju posebnim porezima
  5. Godišnja izvješća o obračunanim i plaćenim posebnim porezima i uplatni računi
  6. Zaključne napomene
Hashtags:
#Porezi, #Trošarine