Obračun plaća i doprinosa u 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Obračun plaća i doprinosa u 2007.
Stranica:
202.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Način obračuna doprinosa i poreza iz plaća nije se znatno promijenio jer se nije mijenjao Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) ni Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 177/04.), pa su doprinosi iz i na plaću te način utvrđivanja poreza na dohodak i prireza ostali nepromijenjeni. U skladu s odredbom čl. 3. t. 27. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, promijenjene su samo osnovice na koje se obračunavaju doprinosi u 2007. To znači da se mijenja najniža osnovica i najviša osnovica za plaćanje mirovinskog doprinosa na mjesečnoj i godišnjoj razini te osnovice za obračun doprinosa za sve osiguranike obveznih osiguranja. Kako se to odražava na obračun plaća i visinu obveza za doprinose u 2007. pišemo u ovom članku.
  1. Određivanje visine plaće
  2. Visina plaće prema kolektivnim ugovorima
  3. Doprinosi iz plaća i na plaće
  4. Najniže i najviše osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje u 2007.
  5. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak
  6. Plaćanje prireza
  7. Primjeri obračuna plaća
  8. Pregled osnovica, stopa i svota za sve ostale osiguranike
Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #LokalniPorezi, #ObveznaOsiguranja, #OpćinskiGradskiPorezi, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #Porezi, #Prirez, #TroškoviOsoblja