Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
Stranica:
177.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Donošenje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06. od 20. prosinca 2006., koji je stupio na snagu 28. prosinca 2006.) predviđeno je Planom usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2006.., kao i Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2010. Novosti koji su donesene tim zakonom su sljedeće: radno vrijeme više ne propisuje lokalna samouprava, već je to pitanje jedinstveno uređeno ovim zakonom, više nije potreban voditelj poslovanja, u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj više nije obvezan primjenjivati Posebne uzance te poslovne običaje u ugostiteljstvu, osim zabrane usluživanja, zabranjeno je i konzumiranje alkoholnih pića maloljetnicima te su za navedenu kontrolu nadležni, osim Državnog inspektorata, i MUP - policijski službenici. Dalje, ugostitelj je obvezan osigurati gosta u svim smještajnim objektima od posljedica nesretnog slučaja. Ugostitelji, a ni pružatelji usluga, u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu više ne trebaju dostaviti na ovjeru cjenik usluga niti normativ, a stranci će moći iznajmljivati sobe, apartmane, kuće za odmor itd. pod određenim uvjetima. O navedenom možete opširnije saznati u ovom članku.
  1. Što uređuje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
  2. Ugostiteljski objekti i način poslovanja ugostitelja
  3. Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju
  4. Postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  5. Kampiranje
  6. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
  7. Nadzor, te upravne mjere
  8. Kaznene odredbe
  9. Prijelazne i završne odredbe
Hashtags:
#TržišteIPropisi