VI. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
VI. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Pristupne napomene
  2. Prihodi iz osnovne aktivnosti
  3. Rashodi iz osnovne aktivnosti
  4. Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja
  5. Rashodi financiranja
  6. Razlika prihoda i rashoda
  7. Financijski rezultat iz izvanrednih aktivnosti
  8. Rezultat poslovanja financijske godine
Hashtags:
#Računovodstvo