Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2006.
Stranica:
192.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ponovno je aktualno istaknuti da je trgovačko dru štvo koje je registrirano u nas kao društvo s ograničenom odgovornošću (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) - d.o.o. - obvezno ustrojiti i voditi određen upisnik u koji se upisuju "vlasnici poduzeća", kako se to u svakodnevnom govoru kaže, za članove društva s ograničenom odgovornošću. Takav se upisnik vodi putem određene knjige koju Zakon naziva knjigom poslovnih udjela. Sve promjene tijekom godine vezane uz članstvo u d.o.o. moraju se evidentirati i u knjizi poslovnih udjela, te o tome sada, zaključno s 31. siječnja 2007. , pisanim putem izvijestiti nadležan trgovački sud. Napominjemo kako je u okviru naše naklade tiskana ova knjiga (tvrdi uvez) , koja se može naručiti ili nabaviti na prodajnom mjestu RRiF -a (Zagreb, Vlaška 68).
  1. Uvod
  2. Iz sudske prakse
  3. Neka druga bitna pitanja vezna za knjigu poslovnih udjela i izvješćivanje
Hashtags:
#Pravo, #Računovodstvo, #ZOO