Odgovori na pitanja - Nenovčana namira i šifriranje osnove plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Odgovori na pitanja - Nenovčana namira i šifriranje osnove plaćanja
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Obračunske namire, kako ih naziva Zakon o platnomprometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01.) iZakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.i 140/05.), nisu zabranjene Zakonom o deviznomposlovanju. One nisu zabranjene nijednim od provedbenihpropisa tog zakona...
  1. Koja se šifra mora pridružiti zaračunanoj usluzikoja sadržava prema deviznim propisima nekolikovrsta usluga a zaračunana je u jednoj svoti?
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo