PDV pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
PDV pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Sažetak:
Oporezivanje PDV-om pri uvozu dobara propisano je čl. 2. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 95/05. - dalje: Zakon o PDV-u) kojim se određuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik obavi baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću. Kad je riječ o uvozu dobra i obvezi plaćanja PDV-a pri carinjenju uvoznog dobra, s obzirom na važeće odredbe Zakona o PDV-u i Carinskog zakona, postavlja se pitanje nastaje li u svakom slučaju pri uvozu dobara i porezna obveza- Dalje, postoji li zakonska mogućnost odgode plaćanja carine i PDV-a, odnosno je li moguće prema odredbama Zakona o PDV-u ostvariti porezno oslobođenje te je li porezno oslobođenje u neposrednoj vezi s carinskim oslobođenjem.
  1. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri privremenom uvozu dobara
    1. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara radi dorade i oplemenjivanja
    2. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri unutarnjoj proizvodnji
    3. Oporezivanje PDV-om pri unutarnjoj proizvodnji bez odobrenja carinarnice
    4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi, #PoslovanjeInozemstvo, #Uvoz