Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 23. i 24. listopada 2006. godine IASB je nastavio rasprave o prezentiranju financijskih izvješća, financijskim instrumentima - instrumentima zaštite od rizika, zajedničkom poslovanju, troškovima posudbe, poslovnim kombinacijama II, osiguranju, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća, priznavanju prihoda, konceptualnom okviru standarda, amandmanu na MRS 37, konsolidiranim izvješćima, amandmanima na MRS 1, obvezama prema zaposlenicima nakon umirovljenja, te ostalim, uglavnom tehničkim pitanjima. U nastavku se ukratko iznose zaključci o prezentiranju financijskih izvješća i računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća.
Hashtags:
#Računovodstvo