IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Zakonski temelj
  2. Tijek aktivnosti pri izradi godišnjeg obračuna
  3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2006.
  4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
  5. Zaključna knjiženja u Razredu 7 i utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
  6. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
Hashtags:
#Računovodstvo