XII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
XII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (Nar.nov. br., 84/02. čl. 2., t. 6 − dalje: ZTVP) ovlaštena društva označuju brokerska društva i banke, koji su za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima dobili dozvolu Povjerenstva. Brokerska društva obavljaju poslove propisane čl. 34. ZTVP-a, a za koje su od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) dobili dopuštenje te ih upisali kao djelatnosti usudski registar.Osim što obavljaju posredničke usluge kupnjei prodaje vrijednosnih papira za svoje klijente te za njih naplaćuju brokersku proviziju, istim vrijednosnim papirima trguju u svoje ime i za svoj račun...
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog