Zaduživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Zaduživanja
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju zaduživanja. U jednoj okolnosti s davateljem kredita ugovorena je primjene valutne klauzule, dok se u drugom ono ostvaruje na zanimljiv način koji nije čisti prijenos novca osobi koja se zadužila. Razlika koja nastaje u kunama zbog promjene tečaja od dana kada je iskorišten zajam pa do dana povrata, u obračunskim razdobljima se privremeno zadržava i ne može sudjelovati u izračunu uspješnosti djelatnosti.

U drugoj okolnosti i svota poreza na dodanu vrijednost koju davatelj kredita izravno plaća uime njegova primatelja na račun državnog proračuna ima obilježje zaduženja. Primatelj pritom mora paziti i na redovan (mjesečni ili tromjesečni) obračun PDV -a.

  1. Zaduživanje uz ugovorenu valutnu klauzulu
  2. Zaduživanje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags:
#Pozajmice, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #ValutnaKlauzula