Naplata potraživanja i prodaja udjela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Naplata potraživanja i prodaja udjela
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Pri prodaji koja se naplaćuje putem kartičarske kuće pozornost se posvećuje pravilnom iskazivanju i praćenju naplate potraživanja od kartičarske kuće te iskazivanju rashoda koji su povezani s tom uslugom posredovanja za koju, u načelu, ne postoji izravan novčani tijek. Kada se prodaju udjeli u trgovačkim društvima, primjereno je da se primitci iskazuju u razredu 8, pri čemu se uočava da ne postoje prepoznatljivi računi za iskazivanje potraživanja od kupca za te udjele.

1. Naplata potraživanja
2. Prodaja udjela u trgovačkom društvu

Hashtags:
#Potraživanja, #ProdajaUdjela, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo