Fiducijarno osiguranje


Predmet: Kod fiducijarnog osiguranja prenesena stvar - predmet osiguranja, ako se ugovorne stranke izričito drukčije ne dogovore, ostaje i dalje u (neposrednom) posjedu protivnika osiguranja - fiducijarnog dužnika (constitutum possessorium) i on je ovlašten njome se koristiti kao potonji vlasnik.

Broj presude: Gž-1711/2021-2, od 17. svibnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 161 st 1 Zakona o vlasništvu Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 dalje ZV propisano je da vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari koje pravo ne zastarijeva Odredbom čl 162 st 1 ZV propisano je da je za ostvarenje tog prava vlasnik dužan dokazati da je stvar koju zahtijeva njegovo vlasništvo i da se nalazi u tuženikovom posjedu a takvom zahtjevu posjednik se prema čl 163 ZV može suprotstaviti ako ima pravo koje bi ga ovlastilo na posjedovanje stvari pravo na posjed Upravo postojanje takvog prava dokazao je tuženik u ovom postupku budući da je isti u posjed stupio na temelju ugovora o kupoprodaji kao valjane pravne osnove za stjecanje prava vlasništva te je budući da je posjed tuženika i njegovih prednika još od prije 1976 godine zakonit istinit i pošten sud pravilno zaključio da su ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću na temelju čl 159 i 160 ZV Iz provedenih dokaza proizlazi da se kuća koju posjeduje tuženik nalazi najvećim dijelom na č zgr 885 s južne strane manjim dijelom na č zgr 907 1 a s istočne strane dijelom na č zgr 903 1 sve k o S G te da postoji nesklad između katastarskog i stvarnog stanja Navedeno ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu