Prijenosi i oročenje novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Prijenosi i oročenje novca
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s obveznim financiranjem poslovanja povezanih neprofitnih organizacija i oročenja novca kod poslovne banke. Ako jedna neprofitna organizacija mora obvezno financirati poslovanje neke druge neprofitne organizacije, u načelu je riječ o prijenosu novca koji ima posebno računovodstveno obilježje. Pri oročenju novca kod poslovne banke dobro se mora razmotriti ugovor jer kamata koja mu pripada ne mora, ali može biti, dio osnovnog potraživanja iz oročenja.

  1. Transferi novca povezanim neprofitnim organizacijama
  2. Oročenje novca u banci
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #OročenjeNovca, #PrijenosSredstava