E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Sažetak:

Danom 1. srpnja 2021. godine na cijelom području EU-a ukida se porezno oslobođenje pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 eura. Od toga dana sve pošiljke koje se uvoze na područje RH bit će oporezive PDV-om. Da bi se pojednostavio postupak oporezivanja i carinjenja robe, izmijenjeni su porezni i carinski propisi. Porezni propisi su izmijenjeni tako da omogućavaju naplatu PDV-a na dva načina: putem postupka IOSS ili posebnog postupka za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu. Carinski propisi su prilagođeni novim potrebama oporezivanja i obveznim deklariranjem svih pošiljaka koje se uvoze.

Detaljnije o tim promjenama može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Promjene u carinskim propisima u vezi s e-trgovinom od 1. srpnja 2021. godine
  3. Provedba carinskog postupka nakon 1. srpnja 2021. godine
  4. Primjeri postupanja kod prodaje na daljinu u okviru e-trgovine
  5. Zaključak
Hashtags:
#eTrgovina, #InternetskaTrgovina, #IOSS, #PosebniPostupakOporezivanja, #UvozDobara