Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2024, str. 84
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV A STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

pip - 9.2022, str. 78
E-trgovina – implementacija carinskih i poreznih propisa EU-a
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.

Novi carinski propisi EU a za prekograničnu e trgovinu na snazi su već više od godinu dana odnosno od 1 ...

Vijesti
Obveza predaje Obrasca e-trgovina do 20. siječnja 2022. godine
Utorak, 18.01.2022.

U skladu s čl 163 st 8 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 79 13 73 21 ...

Mišljenja
Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge
Utorak, 19.10.2021, 410-19/21-02/258

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2021, str. 109
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene propisa o PDV u koje su stupile na snagu 1 srpnja 2021 godine odnose se na oporezivanje isporuka dobara ...

Snimka webinara
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini, trajanje 187 min
Ponedjeljak, 06.09.2021.

rrif - 8.2021, str. 115
Nova pravila za e-trgovinu u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Dogovor o reviziji Direktive o osiguranju vozila Preliminarni dogovor o izmjenama propisa o eurovinjetama Predstavljena strategija o održivom financiranju ...

rrif - 7.2021, str. 13
Što još treba znati o primjeni posebnih postupaka oporezivanja u e-trgovini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako primjena posebnih postupaka oporezivanja od 1 srpnja 2021 godine nije obveza za porezne obveznike koji se odluče primjenjivati neki ...

Vijesti
Fiskalizacija prodaje dobara na daljinu
Srijeda, 30.06.2021.

Zbog dvojbi u vezi obveze fiskalizacije računa u slučaju kada hrvatski obveznik preko OSS postupka prodaje dobra fizičkim osobama u ...

Vijesti
PDV kod e-trgovine od 1. srpnja 2021. godine
Petak, 18.06.2021.

Jeste li se pripremili za promjene u oporezivanju PDV om koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine Promjene se ...

rrif - 6.2021, str. 32
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Danom 1 srpnja 2021 godine na cijelom području EU a ukida se porezno oslobođenje pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 ...

pip - 2.2017, str. 117
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

II Posebni porezi i trošarine Predmet oporezivanja e tekućina Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU Posebni porez ...

Pitanja i odgovori
PRODAJA NAFTNIH DERIVATA TE PRODAJA U TRANZITU
Četvrtak, 19.01.2012.

Koje uvjete poduzetnik treba ispuniti da bi nabavljenu naftu mogao prefakturirati ili prodati u tranzitu?

pip - 7.2010, str. 35
Prikaz zakona o elektroničkim medijima
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.

Novi Zakonom o elektroničkim medijima je pogrešno gledati kao propis koji se odnosi samo na određene vrlo specijalizirane pravne osobe ...

rrif - 6.2010, str. 17
Računovodstveni i porezni položaj prodaje robe u tranzitu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Kupnja i prodaja robe u tranzitu je jednostavan poslovni događaj no unatoč tome često se postavljaju pitanja kako takav poslovni ...