Nova pravila za e-trgovinu u EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Nova pravila za e-trgovinu u EU-u
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Dogovor o reviziji Direktive o osiguranju vozila
  2. Preliminarni dogovor o izmjenama propisa o eurovinjetama
  3. Predstavljena strategija o održivom financiranju
  4. Za povrat preplaćene svote kredita ne vrijedi zastara
  5. Na snazi nova pravila za e-trgovinu u EU-u
Hashtags:
#eTrgovina, #EuroVinjete, #OdrživoFinanciranje, #Zastara