Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2022, str. 76
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 39 Sklapanje ugovora čl 247 ZOO a Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica kada ...

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

Sudska praksa
Zastara prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Izdatak za drugoga - zastara
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 2.2022, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta

Pravo na uzdržavanje čl 289 OBZ a Ako je otac podmirivao i novčanu obvezu majke kao obveznika uzdržavanja onda ...

obav - 2.2022, str. 76
IX.ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

Sudska praksa
Zastara potraživanja naknade štete
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Sudska praksa
Ovršni postupak - tijek zastarnog roka
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Izjava o suglasnosti po zapljeni
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

pip - 12.2021, str. 108
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO 77 PRAVO NA DOM čl 161 ZV a Naime kako iz stanja spisa proizlazi da tuženik predmetnu ...

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Mjenica - rokovi zastare
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zajednička pričuva - zastara
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 11.2021, str. 106
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 63 Naknada izvanugovorne štete čl 1069 ZOO a Po stavu ovog suda činjenica da se tužiteljica Ugovorom ...

rrif - 11.2021, str. 36
Računovodstvo otpisa i usklađenja javnih davanja
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U računovodstvenom smislu obveze treba iskazati kao obveze za koje se očekuje plaćanje u budućnosti To se odnosi i na ...

rrif - 11.2021, str. 28
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U radnje koje prethode izradi završnog obračuna poslovanja poduzetnika obveznika poreza na dobitak ulazi i procjena naplate potraživanja od kupaca ...

Sudska praksa
Restitucijski zahtjev - zastara
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 9.2021, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 49 Rok za ispunjenje obveze čl 173 ZOO a Iz stanja spisa proizlazi da rok ispunjenja nije ...

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

rrif - 8.2021, str. 115
Nova pravila za e-trgovinu u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Dogovor o reviziji Direktive o osiguranju vozila Preliminarni dogovor o izmjenama propisa o eurovinjetama Predstavljena strategija o održivom financiranju ...

rrif - 8.2021, str. 86
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nastanak porezne obveze odnosno obveza zaračunavanja PDV a na isporuke dobara i usluga te mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa ...

rrif - 8.2021, str. 28
Otpis obveza prema dobavljačima
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Obveze prema dobavljačima za koje se ne očekuje plaćanje u budućnosti prema zahtjevima računovodstvenih standarda potrebno je otpisati Najčešći razlozi ...

Sudska praksa
Zastara zahtjeva za izdavanje tabularne isprave
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Splitu

rrif - 7.2021, str. 174
Prekid zastare podnošenjem tužbe i drugim vjerovnikovim radnjama
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

rrif - 7.2021, str. 115
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...

pip - 7.2021, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 38 Naknada štete čl 1045 ZOO a Točno je da postoji i vanjski kanal za otjecanje oborinskih ...

pip - 7.2021, str. 24
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...

Sudska praksa
Zastara u radnom odnosu
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Zastarni rok
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zastara - anuiteti
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Županijski sud u Splitu

Mišljenja
Rok zastare za komunalnu naknadu
Srijeda, 05.05.2021, 410-01/21-01/367

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2021, str. 187
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno štiti vjerovnika i ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

Sudska praksa
Prekid zastarnog roka
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

pip - 4.2021, str. 89
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

pip - 3.2021, str. 76
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno zaštićuje vjerovnika i ...

Sudska praksa
Zastara
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Jamstvo - zastarni rokovi
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Vodna naknada - zastara potraživanja
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Splitu

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

obav - 2.2021, str. 75
IX. Zastara i rokovi plaćanja

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

Sudska praksa
Zastarni rok
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2021, str. 67
Planirano zastarijevanje i pravo na popravak - EU staje u zaštitu potrošača
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Planirano ili prijevremeno zastarijevanje je strategija proizvođača kojom oni žele prisiliti potrošače na češću kupovinu njihovih proizvoda Ono se postiže ...

Sudska praksa
Ovršna isprava
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Založno pravo na nekretninama
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

pip - 11.2020, str. 101
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Prez na dodanu vrijednost Porezni tretman testiranja na COVID 19 Prez na promet nekretnina Osobni odbitak u potvrdi o javnim ...

pip - 11.2020, str. 43
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice na primjeru pojedinih ugovornih odnosa za obje ...