Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine

- Ishođenje statusa male nezavisne pivovare i prodaja piva putem Interneta
- Proizvodnja likera od strane proizvođača – OPG-a
- Tumačenje propisa o trošarinama – oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju korišten u proizvodnom pogonu
- Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol – probna proizvodnja
- Trošarinsko raspolaganje uljima za podmazivanje i aditivima
- Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila
- Unos potpuno denaturiranog alkohola u Republiku Hrvatsku
- Postupanje s duhanskim markicama kojima su označene duhanske prerađevine koje se otpremaju u treću državu radi uništenja
- Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom u traktoru
- Prodaja trošarinskih proizvoda – vina putem prodaje na daljinu
- Djelomično denaturirani alkohol sadržan u toaletnoj vodi trgovačkog naziva BOSS BOTTLED MAN NIGHT 50 ml, trošarinski status
- Istek roka zabrane otuđenja vozila kod izdavanja odobrenja za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza i drugih javnih davanja na osobni automobil osobi koja ima diplomatski status
- Iskazivanje uvezenih količina krutih goriva na Obrazcu MI-KG
- TDR d.o.o. Rovinj – promjene u procesu proizvodnje i poslovnim procesima
- Izlaganje kolekcije alkoholnih pića

Hashtags: