Oporezivanje elektronički obavljenih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga
Stranica:
155.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Danas kada smo prisiljeni biti kod kuće, više nego ikada koristimo se mobitelima, slušamo radio, gledamo TV, kupujemo putem interneta, učimo na daljinu i sl. Porezni obveznici koji se bave pružanjem tih usluga moraju znati kakav je njihov porezni položaj s obzirom na to kome ih pružaju. U članku objašnjavamo što se smatra telekomunikacijskim uslugama, uslugama radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenim uslugama, koji je njihov porezni položaj s obzirom na to kome se pružaju i tko ih pruža te na koji se način prijavljuje i plaća PDV putem sustava MOSS.

1. Uvod
2. Definiranje telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja te elektronički obavljenih usluga
3. Porezni položaj obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga
4. Posebni postupak oporezivanja usluga
5. Računovodstveno postupanje kod RH poreznog obveznika

Hashtags:
#ElektroničkeUsluge, #MOSS, #PDV, #Porezi