Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2020, str. 110
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu br 7 20 str 69 objavljen je članak I dio Pisano je o određivanju poreznog položaja usluga ...

rrif - 5.2020, str. 155
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Danas kada smo prisiljeni biti kod kuće više nego ikada koristimo se mobitelima slušamo radio gledamo TV kupujemo putem ...

rrif - 7.2018, str. 152
Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Razvojem tehnike i tehnologije elektronički obavljene usluge postaju sve zastupljenije Za pravilno porezno postupanje kod tih usluga bitno je ...

Mišljenja
Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme
Petak, 24.07.2015, 410-19/15-01/248

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2015, str. 24
Računovodstveni i porezni položaj elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Tema ovog članka je računovodstveni i porezni položaj telekomunikacijskih usluga usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga Porezni ...

rrif - 4.2015, str. 60
„MOSS“ - posebni postupci oporezivanja PDV-om
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2015 mjesto oporezivanja telekomunikacijskih usluga usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga jest u onoj ...