Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Kriteriji određivanja poreznog položaja usluge prijevoza dobara, o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRiF, br. 4/22., str. 102., znatno se razlikuju od kriterija koji se odnose na usluge prijevoza u putničkom prometu. Tako se usluga prijevoza putnika uvijek oporezuje prema mjestu gdje se obavlja prijevoz, odnosno razmjerno prijeđenim udaljenostima, a to znači u skladu s poreznim propisima one zemlje gdje je putnički prijevoz obavljen. Za prijevoz putnika koji će hrvatski porezni obveznik zaračunati drugom poreznom obvezniku u EU-a, na relaciji izvan RH, moguće je primijeniti i tzv. pojednostavljenje, što isključivo ovisi i nacionalnom propisu svake zemlje. Detaljnije o mogućim poreznim kombinacijama usluge prijevoza putnika kada prijevoz obavlja hrvatski ili strani prijevoznik može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Cestovni i željeznički prijevoz putnika
  3. Međunarodni zračni, pomorski i riječni prijevoz putnika i posredovanje u prijevozu
  4. Obveze stranih obveznika za uslugu prijevoza putnika na teritoriju RH
Hashtags:
#CestovniPromet, #MeđunarodniPrijevoz, #OSS, #PDV, #PrijevozPutnika, #PutničkiPromet, #ŽeljezničkiPrijevoz