Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 225
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i javni cestovni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Vozila kojima se poduzetnici i samostalne djelatnosti koriste za djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta ili prijevoz putnika i ...

rrif - 11.2022, str. 157
Što donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neke značajne novosti koje donose predzadnje izmjene i dopune Zakona ...

pip - 9.2022, str. 41
Novi režimi koje donose novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Sredinom ovoga ljeta stupile su na snagu zadnje novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se u naš pravni ...

Vijesti
Nova pravila o sigurnosti prometa na cestama
Srijeda, 03.08.2022.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama dalje ZSPC su stupile na snagu 30 srpnja 2022 godine ...

rrif - 5.2022, str. 88
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kriteriji određivanja poreznog položaja usluge prijevoza dobara o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRiF br 4 22 str 102 ...