Prolazne stavke s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Prolazne stavke s motrišta PDV-a
Stranica:
101.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Prolazne stavke s motrišta PDV-a ne ulaze u poreznu osnovicu odnosno na njih se ne obračunava PDV jer te stavke predstavljaju svote koje poduzetnik zaračunava, prima ili izdaje u ime i za račun druge osobe. U ovome članku autorica obrazlaže porezno motrište prolaznih stavki na primjerima iz poslovne prakse te daje primjere njihova knjiženja. Navedeni se primjeri odnose na prolazne stavke kod odvjetnika i javnih bilježnika, špeditera, ugostitelja – turističku pristojbu te povratnu naknadu za ambalažu kao prolaznu stavku.

  1. Definiranje prolaznih stavki
  2. Prolazne stavke kod odvjetnika i javnih bilježnika
  3. Turistička pristojba kao prolazna stavka
  4. Prolazne stavke kod špeditera
  5. Povratna naknada za ambalažu kao prolazna stavka
  6. Usluga testiranja na COVID-19 kao prolazna stavka kod pružatelja usluga smještaja
  7. Nadoknada troškova koji se smatraju dijelom nove isporuke dobara ili usluga
  8. Zaključak
Hashtags:
#NadoknadaTroškova, #PDV, #PovratnaNaknada, #ProlazneStavke, #TurističkaPristojba