Predujmovi u trgovini s računovodstvenog i poreznog motrišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Predujmovi u trgovini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa pisali smo o računovodstvu trgovine na veliko i ovaj je članak nastavak na započetu temu poslovanja u trgovačkoj djelatnosti. Osim primljenih i danih predujma u trgovini na veliko, obrađuju se i predujmovi u maloprodaji, prikazuju primjeri računa za predujam, postupanje kod obračuna predujma, postupak s nerealiziranim predujmovima i drugo – i to s poreznog i računovodstvenog motrišta.

  1. Uvod
  2. Primljeni predujmovi u trgovini na veliko
  3. Obveze za primljene predujmove u trgovini na malo
  4. Dani predujmovi za robu
Hashtags:
#PDV, #Predujmovi, #Pretporez, #RačunovodstvoTrgovine, #Trgovina