Obračun drugih dohodaka u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Obračun drugih dohodaka u 2017. godini
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2017. godine mijenja se obračun drugog dohotka prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima. Promijenjene su stope prema kojima se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja te se smanjuje stopa prema kojoj se obračunava porez na dohodak. Obračun poreza na dohodak, na način propisan za drugi dohodak, u nekim slučajevima nije konačan pa će se takvi primitci možebitno oporezivati u posebnom postupku koji će provoditi Porezna uprava. U ovom članku obrađujemo druge dohotke koji se ne smatraju autorskim ili umjetničkim naknadama jer njih objašnjavamo u zasebnom članku ovog časopisa.

1. Tko su fizičke osobe koje primaju drugi dohodak
2. Obračun doprinosa i poreza na način propisan za drugi dohodak
3. Obračun drugog dohotka na isplate koje su oslobođene plaćanja doprinosa
4. Primitci u naravi koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
5. Isplata drugog dohotka nerezidentu
6. Ostvareni drugi dohodak iz inozemstva
7. Obvezno godišnje oporezivanje drugog dohotka

Hashtags:
#DrugiDohodak, #TroškoviOsoblja