Novi podatci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama

Datum: 03.06.2016, Petak
Autor: A.M.

Od 6.6. 2016. prilikom isplate primanja fizičkim osobama (plaće, dodataka na plaću, naknade za članstvo u upravi, ugovora o djelu i ostalih osobnih primanja navedenih u tablici niže) treba voditi računa o upisivanju:

-  poziv na broj platitelja,

-  poziv na broj primatelja (obavezan podatak).

Na nalozima za isplatu (HUB 3), treba popuniti podatke kako je opisano u nastavku jer će jedino ispravan i popunjen nalog biti evidentiran i proveden.

U polja vezana za podatke o platitelju prema trenutno važećim propisima za oporezive isplate i naknade za bolovanje o načinu popunjavanja naloga za plaćanja treba upisati:

-  Model: HR67

-  Poziv na broj platitelja :

OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca - X (vidi stručne obavijesti RRIF-a 2/16, str. 25, tablica 24. i 25.)

 

Primjer popunjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cijelosti

HR67 12345678912-16365-0

U polja vezana za podatke o  primatelju prema propisima o načinu popunjavanja naloga za plaćenja koji su u primjeni od 6.6.2016. obvezno se treba upisati:

-  Model – HR69

-  Poziv na broj primatelja:

40002 (uvijek fiksno) -OIB isplatitelja osobnog primanja-šifra osobnog primanja (prema šifarniku osobnih primanja niže u tablici)

-  Šifra namjene – SALA

a)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti

HR69  40002-OIB isplatitelja-100

b)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje naknade prijevoza s posla na posao koje se isplaćuje odvojeno od plaće (poseban nalog za plaćanje)

HR69 40002- OIB isplatitelja -190

c)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće isplaćen na zaštićeni račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -110

d)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće (pod ovrhom) isplaćene na tekući račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -120

 

Tablica: Šifra osobnog primanja obavezno se unosi ou poziv na broj primatelja  kao treći podatak.

Šifra                   Vrste osobnih primanja

100                    Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

110                    Isplata dijela osobnog primanja

120                    Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

130                    Ugovor o djelu

140                    Rad za vrijeme  školovanja

150                    Isplata dividende

160                    Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

170                    Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

180                    Najam

190                    Prijevoz

200                    Službeni put

210                    Terenski dodatak

220                    Naknada za odvojeni život

230                    Naknada za bolovanje

240                    Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

250                    Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade

260                    Regres

270                    Božićnica, uskrsnica

280                    Dječji dar

290                    Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu,  knjige i ostalo

300                    Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

310                    Pomoć u slučaju rođenja djeteta

320                    Otpremnina

399                    Ostala osobna primanja

Napomena: šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100. 

Povratak na vijesti