Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:

II. Porez na promet nekretnina

  • Razvrgnuće suvlasničke zajednice

III. Porez na dohodak

  • Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put na zaštićeni račun
  • Oporezivanje primitaka po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz inozemstva
  • Porezni tretman nagrade / stipendije iz inozemstva profesorima na sveučilištima
  • Način isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora 
Hashtags: