I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2020
Članak:
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Stranica:
4.
Autor/i:
Sažetak:

1. NEOPOREZIVI PRIMITCI
1.1. PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA
1.2. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA
1.2.1. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu
1.2.2. Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvu
1.3. OTPREMNINE PREMA ZAKONU O RADU I POREZNIM PROPISIMA
1.4. NEOPOREZIVE ISPLATE OSOBAMA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
2. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE
2.2. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE
2.2.1. Najniža i najviša osnovica za doprinose
2.2.2. Osnovica za obračun naknada, potpora i otpremnina korisnika državnog proračuna (tzv. proračunska osnovica)
2.2.3. Osnovice za izračun plaća za korisnike državnog proračuna i javne službe u 2020.
2.2.4. Pregled najnižih osnovica i načini obračuna poreza i doprinosa iz i na plaću za razdoblje 1994. – 2020.
2.2.5. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja u 2020.
2.2.6. Beneficirani staž zaposlenika
2.3. OSOBNI ODBITCI
2.4. POREZ NA DOHODAK I PRIREZ
2.5. OBRAČUN PLAĆE
2.6. BLAGDANI I NERADNI DANI
2.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2020.
2.8. NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD
2.9. OBRAČUN NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDNOŠĆU
3. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ IZ I NA PLAĆE
3.1. OZNAKE NA NALOZIMA ZA ISPLATU NETO PRIMITAKA
4. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMITCIMA
5. STATISTIKA – PROSJECI PLAĆA

Hashtags:
#Božićnica, #GodišnjiOdmor, #NagradaZaRadneRezultate, #NaknadaPlaće, #NeoporeziviPrimitci, #ObračunPlaće, #Otpremnine, #Plaće, #PrigodneNagrade, #SlužbeniPut, #TroškoviOsoblja, #Uskrsnica