Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

     Prema poreznim propisima stipendije se pod određenim uvjetima mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja, ali u nekim slučajevima samo do propisanih svota. O tome trebaju brinuti isplatitelji stipendije, ali i učenici i studenti koji ih ostvaruju. No roditelji čija djeca primaju stipendiju, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku trebaju voditi računa o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije ako po osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.
      U nastavku ovog članka pročitajte koje uvjete trebaju ispuniti isplatitelji stipendije te u kojem slučaju možebitno trebaju obračunati i platiti porez na dohodak.

1. Uvod
2. Koje stipendije i potpore za školovanje mogu neoporezivo primati učenici i studenti
3. Potpora za školovanje djeteta do 15. godina
4. Stipendije redovitim učenicima i studentima te stipendije za studiranje na sveučilištima dodijeljene putem javnog natječaja
5. Stipendije koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije
6. Državne stipendije i stipendije koje dodjeljuje Europske unije
7. Neoporezive stipendije za poslijediplomske studije
8. Na što trebaju paziti roditelji čija djeca primaju stipendiju − VAŽNO !!

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi