Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Stranica:
100.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih, ugovorenih poslova. Takvi se primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak i obvezno se isplaćuju na žiroračun primatelja. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Za koje se poslove može sklopiti ugovor o djelu
  2. Porezni položaj isplate primitaka na temelju ugovora o djelu
  3. Obračun primitka i iskazivanje podataka u JOPPD-u
  4. Ugovor o djelu umirovljenika
  5. Fizičke osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost
  6. Ugovor o djelu između dvije fizičke osobe
Hashtags:
#DrugiDohodak, #UgovorODjelu, #Umirovljenici