Isplata drugog dohotka nerezidentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti. To znači da se primitci, kada ih isplaćuju tuzemni isplatitelji, a koji se ostvaruju na način propisan za drugi dohodak, možebitno oporezuju porezom na dohodak u tuzemstvu. Takvim se primitcima mogu smatrati autorske naknade, umjetničke naknade, naknade za provizije, konzultacije i sl., o čemu će u ovom članku posebice biti riječ. U načelu, oporezivanje se očituje u činjenici da isplatitelji pri isplati trebaju utvrditi treba li takav primitak oporezivati u RH ili pri isplati treba primijeniti odredbe međunarodnih ugovora na temelju kojih se određuje mjesto oporezivanja ili obračuna doprinosa koje prema odredbama tih akata može biti u inozemstvu odnosno prema državi rezidentnosti osobe kojoj se isplaćuje primitak.

  1. Načela obračuna doprinosa i oporezivanja drugog dohotka koji se isplaćuje nerezidentu
  2. Zahtjev za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja (OIB-a) nerezidenta
  3. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja
  4. Obračun poreza i prireza porezu na dohodak kada se drugi dohodak isplaćuje nerezidentu
  5. Ispostavljanje Obrasca JOPPD u slučaju isplate drugog dohotka nerezidentima
  6. Iskazivanje drugog dohotka u Obrascu INO-DOH
  7. Naknadni ispravak obračuna drugog dohotka nerezidentu
  8. Godišnja obveza poreza na dohodak za nerezidenta
Hashtags:
#AutorskiHonorari, #DrugiDohodak, #Nerezidenti, #UmjetničkaNaknada