Drugi dohodak iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Drugi dohodak iz inozemstva
Stranica:
270.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Porezni obveznik, rezident Republike Hrvatske obvezan je, u skladu s čl. 6. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.), a po načelu svjetskog dohotka, prijaviti ukupni svota dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji je ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu te na njega platiti porez na dohodak.
      U nastavku možete pročitati kako se prijavljuje drugi dohodak ostvaren u inozemstvu u zemljama s kojima Republika Hrvatska ima potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, gdje se plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja, kako se navedeni dohodak oporezuje te koja se metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja primjenjuje pri utvrđivanju porezne obveze.

1. Uvod
2. Drugi dohodak
3. Prijavljivanje dohotka iz inozemstva
4. Uređenost plaćanja obveznih doprinosa na dohodak iz inozemstva prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju
5. Uređenost plaćanja poreza na dohodak na drugi dohodak prema međunarodnim ugovorima
6. Naknade članovima uprave
7. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
8. Porezni tretman dohotka iz zemlje s kojom nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Hashtags:
#Dohodak, #DrugiDohodak, #Porezi