Porezni položaj primitaka koji se isplaćuju bivšim radnicima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Porezni položaj primitaka koji se isplaćuju bivšim radnicima
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Pri određenim isplatama bivšem radniku, a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi se obračunavaju u skladu s primitcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Takav se obračun primjenjuje i u nekim slučajevima kada fizička osoba koja od samostalne djelatnosti utvrđuje dobitak, a tu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost, isplaćuje poduzetničku plaću te kada je riječ o isplatama izaslanim radnicima u RH. Obračun primitaka prema kojima se doprinosi obračunavaju na način koji ima obilježje drugog dohotka, a porez na dohodak podmiruje se na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada koji treba iskazati na Obrascu JOPPD. Više o toj tematici pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Isplata nasljednicima s osnove rada bivšeg zaposlenika
  3. Pozajmica uz povoljniju kamatu
  4. Prigodne nagrade, naknade i pomoći dane bivšim radnicima
  5. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanja
  6. Drugi slučajevi
Hashtags:
#BivšiRadnik, #DrugiDohodak, #IsplateBivšimRadnicima, #Plaća, #PrigodneNagrade