Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Stranica:
109.
Autor/i:
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Ukupan svjetski dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka) koji je rezident ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu podložni su godišnjem oporezivanju u RH. Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno o vrsti dohotka, postojanju Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: Međunarodni ugovori) i njihovoj primjeni. Izmjenama propisa unazad dvije godine Porezna je uprava nastojala olakšati i administrativno rasteretiti prijavljivanje inozemnog dohotka. Zakonski zahtjevi vezani za prijavu dohotka nastalih iz ili u inozemstvu i dalje su kompleksni te će se detaljnije objasniti u članku.

  1. Uvodno
  2. Utvrđivanje rezidentnosti
  3. Kada se prijavljuje inozemni dohodak
  4. Pravila za popunjavanje Obrasca INO-DOH
  5. Popunjavanje INO-DOH-a
  6. Prijava dohotka od nesamostalnog rada u Obrascu INO-DOH
  7. Drugi (ostali) dohodak - ugovor o djelu
  8. Autorski honorari iz inozemstva
  9. Naknada umjetnicima ili sportašima
  10. Dohodak od samostalne djelatnosti
Hashtags:
#AutorskiHonorari, #DrugiDohodak, #NesamostalanRad, #ObrazacINO-DOH, #Plaća