Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Na umjetničke i autorske naknade koje će se isplaćivati već početkom 2017. godine prema najnovijim izmjenama propisa, treba obračunati doprinose za obvezna osiguranja i porez na dohodak po stopi od 24 %.

      Jednako tako sve autorske naknade ostvarene tijekom 2017. godine neće se pri isplati smatrati konačno oporezivima već će za neke Porezna uprava obaviti godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku.

1. Fizičke osobe koje primaju autorsku i umjetničku naknadu
2. Obračun autorske naknade – 30 %
3. Obračun autorske naknade s dodatnih 25 %
4. Obračun autorske ili umjetničke naknade umirovljeniku
5. Oporezivanje autorskih naknada primljenih iz inozemstva
6. Autorske i umjetničke naknade koje se isplaćuju nerezidentima

Hashtags:
#DrugiDohodak, #TroškoviOsoblja