IV. Oporezivanje drugih dohodaka

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2021
Članak:
IV. Oporezivanje drugih dohodaka
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:

1. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA

2. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR

3. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR UMJETNIKA

4. OBRAČUN POREZA NA DRUGI DOHODAK OSLOBOĐEN DOPRINOSA

5. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK

Hashtags:
#AutorskiHonorari, #DrugiDohodak, #HonorariUmjetnika