Prava i obveze stranaka ugovora o djelu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2022
Članak:
Prava i obveze stranaka ugovora o djelu
Stranica:
193.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor o djelu zastupljen je u našoj aktualnoj praksi. Zapravo, djelo kao posao koji netko obavlja na vlastitim ili tuđim sredstvima rada, između ostaloga, čini predmet ugovaranja ugovornih stranaka tog ugovora.

U ovom članku ne razmatramo institut ugovara o djelu u cijelosti, nego samo usredotočujemo pozornost na prava i obveze stranaka tog ugovora.

  1. Uvod
  2. Pojam ugovora o djelu
  3. Stranke ugovora o djelu, njihova prava i obveze
  4. Ogledni primjer ugovora o djelu
Hashtags:
#DrugiDohodak, #UgovorODjelu, #ZOO