Djelo i autorsko djelo u pravnom i poreznom sustavu RH

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Djelo i autorsko djelo u pravnom i poreznom sustavu RH
Stranica:
14.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

      U našem se pravnom i poreznom sustavu (sustavu poreza na dohodak) međusobno bitno razlikuju djelo i autorsko djelo, kao i ugovori čiji su oni predmet. Premda je i u pravnom i poreznom smislu to razlikovanje jasno i potrebno, ponekada u primjeni može doći do dvojba što je samo djelo, a što je autorsko djelo. S druge strane, često se u praksi, prvotno zbog poreznih razloga, nešto što nije autorsko djelo, nego je ili djelo ili nešto treće, namjerno takvim pokušava pogrešno prikazati. U tome kontekstu, ali i poradi recentne rasprave o drukčijemu oporezivanju primitaka ostvarenih od autorskih djela (koji su bili dio šire rasprave o poreznoj reformi) te praktičnog značenja ove teme, u ovome se radu, s jedne strane, analizira ugovor o djelu i djelo te, s druge strane, ugovor o autorskom djelu i autorsko djelo kako s pravnoga tako i s poreznoga gledišta.

1. Uvodne napomene o činidbi te o ugovorima o radu, djelu i autorskome djelu
2. Pojam i međusobno razlikovanje djela od autorskoga djela
3. Ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu: konceptualne analogije i razlike
4. Porezni tretman ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
5. Neopravdanost poreznog izjednačavanja primitaka ostvarenih na temelju ugovora o djelu i autorskome djelu zbog zloraba
6. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #DrugiDohodak, #GrađanskoPravo, #Porezi, #Pravo