Članovi uprave – primitci i obvezno osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Članovi uprave – primitci i obvezno osiguranje
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja i na osobe koje se nalaze unutar sustava obveznog osiguranja. Kako bi plaćali manje doprinose, navedeni se osiguranici zapošljavaju. Zaposleni članovi uprave i izvršni direktori, ali i oni u sustavu obveznog osiguranja (osigurani po drugoj osnovi), trebaju podmirivati doprinose na propisanu mjesečnu osnovicu. Ako će osnovica za obračun doprinosa biti manja od najniže propisane mjesečne osnovice za obračun doprinosa za ove osiguranike, tada će se utvrđivati razlika do godišnje osnovice za obračun doprinosa. Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Obvezno osiguranje članova uprave
  2. Posebnosti radnog odnosa članova uprave i izvršnih direktora
  3. Utvrđivanje godišnje osnovice za obračun doprinosa
  4. Kako član uprave može smanjiti svoju obvezu za javna davanja
  5. Umirovljenici u svojstvu članova uprave ili prokuristi
  6. Nerezidenti u svojstvu članova uprave
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Direktori, #Doprinosi, #ObveznoOsiguranje, #Plaće