Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 158
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – ovlasti i odgovornost
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u ovom članku nastavlja s obradom tematike uprave društva s ograničenom odgovornošću razmatrajući za praksu bitna i aktualna pitanja ...

rrif - 7.2022, str. 140
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – imenovanje i prestanak članstva u upravi
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Svako društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću mora imati upravu kao obvezni organ društva Uprava se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.04.2022.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znaci otuđenosti ...

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

rrif - 1.2022, str. 67
Primitci i obvezno osiguranje članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Vijesti
Plaće članova uprave i članova društva iz trećih zemalja
Petak, 12.11.2021.

Znate li da članovi uprave iz trećih zemalja trebaju imati ugovorenu višu plaću od članova uprave iz RH Na koju ...

Pitanja i odgovori
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o ...

rrif - 11.2021, str. 89
Plaće i doprinosi članova uprave i članova društva iz trećih zemalja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Članovi uprave i članovi društva upisani u sudski registar RH bez obzira na svoje djelovanje u RH kroz radni odnos ...

rrif - 9.2021, str. 70
Otpremnina članova uprave i menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2021, str. 85
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine za članove uprave i izvršne direktore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Vijesti
Objavljeni su novi uvjeti za Potporu za očuvanje radnih mjesta za studeni i prosinac te odluka o nadoknadi fiksnih trošk
Subota, 05.12.2020.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije uzrokovane Koronavirusom COVID 19 i potpori gospodarstvu za mjesec srpanj i kolovoz 2020 ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.11.2020.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Igra apsurda ...

Vijesti
Obveza za krivo obračunane doprinose za neke članove uprave biti će poništena
Četvrtak, 05.11.2020.

Zbog pogreške u informacijskom sustavu Porezne uprave posljednjih dana su članovima uprave izvršnim direktorima upraviteljima zadruge i likvidatorima dostavljena pogrešna ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Vijesti
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.

Kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom COVID 19 došlo do privremenog smanjenja opsega posla HZZ je ...

Vijesti
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.

Poslodavac koji je tražio potporu za očuvanje radnih mjesta za 50 i više radnika biti će u obvezi vratiti potporu ...

Vijesti
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.

Središnji državni ured za šport dalje SDUŠ objavio je Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Sudska praksa
Menadžerski ugovor
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2020, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNU BOL čl 200 ZOO a 91 Imajući u vidu da se uslijed uznemiravanja ...

Pitanja i odgovori
Zajam članovima uprave
Utorak, 19.03.2019.

Mogu li d.d. i d.o.o. članu uprave (direktoru) odobriti i isplatiti zajam?

rrif - 1.2019, str. 93
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se ...

Pitanja i odgovori
Mandat članova uprave
Četvrtak, 15.03.2018.

Od kojeg trenutka imenovani članovi uprave imaju pravo i dužnost početi obavljati poslove člana uprave u društvu?

rrif - 1.2018, str. 233
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.11.2017.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2017 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sretno u ...

pip - 7.2017, str. 119
Odgovori na pitanja pretplatnika

Obračun PDV a na isporuke građevinskih usluga u EU Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto ...

rrif - 2.2017, str. 24
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati ...

Pitanja i odgovori
Menadžerski ugovor
Utorak, 12.07.2016.

Možete li pojasniti pojam instituta menadžerskog ugovora osobito kad je riječ o pitanju otkaza u odnosu na otkaz ugovora o ...

rrif - 12.2015, str. 180
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani niti po jednoj osnovi trebaju se samostalno obvezno osigurati ...

pip - 12.2015, str. 7
Poduzetnički ugovori - ugovor o prijenosu dobitka
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.

Autor se u ovome članku bavi problematikom poduzetničkih ugovora na način da razmatra postupak sklapanja izmjene i prestanka ugovora o ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.05.2015.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2015 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Strah od uspjeha ...

Vijesti
Članovi uprave i izvršni direktori obvezni osiguranici
Srijeda, 06.05.2015.

Kako saznajemo iz tiskovnih medija u javnosti se pojavila problematika vezana za obvezna osiguranja članova uprave i izvršnih direktora Naime ...

Vijesti
Prva godišnja razvojno-financijska konferencija
Srijeda, 21.01.2015.

FINANCIRANJE PROJEKATA DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA HRVATSKE IZ FONDOVA EU 4 i 5 veljače 2015 godine Esplanade Zagreb Hotel Grand ...

rrif - 6.2014, str. 94
Aktivnosti Europske unije na području poreza u 2013. godini
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Europska komisija točnije Generalni direktorij za oporezivanje i carinsku uniju Directorate General for Taxation and Customs Union zadužen za koordinaciju ...

pip - 6.2014, str. 57
Nedavne reforme poreznih sustava u EU-u
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Europska Komisija na svojim je mrežnim stranicama objavila englesku publikaciju Porezne promjene u državama članicama EU 2013 Tax Reforms in ...

rrif - 5.2013, str. 66
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Članove uprave potrebno je razlikovati sa socijalnog i poreznog motrišta prema nekoliko njihovih mogućih statusa članovi uprave u radnom odnosu ...

Mišljenja
Članovi uprave i direktori – poduzetnici, obveznici PDV-a
Ponedjeljak, 14.01.2013, 410-19/12-01/297

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
UPORABA SLUŽBENOG AUTOMOBILA
Ponedjeljak, 06.08.2012.

Može li se službeni automobil koristiti za odlazak na ljetovanje?

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.07.2012.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2012 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje uvodnik glavnog urednika ...

Vijesti
Članovi uprave- umirovljenici na temelju profesionalne nesposobnosti za rad
Subota, 03.12.2011.

U časopisu RRIF br 11 11 na str 169 pisali smo o obveznom osiguranju članova uprave i izvršnih direktora Naime ...

rrif - 11.2011, str. 169
Socijalno osiguranje i porezni položaj primitaka članova uprave i izvršnih direktora
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema nekadašnjim odredbama ZTD a za društvo je bilo obvezujuće zapošljavanje sklapanje ugovora o radu najmanje jednog člana uprave a ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.07.2011.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2011 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik časopisa Kupnja ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.10.2010.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2010 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik časopisa Glavu ...

Pitanja i odgovori
ISPLATA DIVIDENDE – NA ŽIRO-RAČUN
Ponedjeljak, 26.07.2010.

Kakav je porezni status i kako se sada može isplatiti dobitak društva ostvaren u 2004 Može li se i dalje ...

pip - 7.2010, str. 13
Povreda dužnosti članova uprava i izvršnih direktora društava u slučaju insolventnosti i gubitka
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Za kazneno djelo Povreda dužnosti u slučaju gubitka prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje čl 626 ZTD a mogu odgovarati članovi ...