Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Od 1. siječnja 2021. godine za članove uprave i izvršne direktore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna osiguranja. Nove osnovice odnose se na doprinose koje treba podmiriti za siječanj. Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja i na osobe koje se nalaze unutar sustava obveznog osiguranja. Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Članovi uprave i izvršni direktori samostalni osiguranici
  3. Članovi uprave i izvršni direktori  u radnom odnosu
  4. Obračun plaće za članove uprave za koje se koriste olakšice (mlada osoba do 30 godina i osobe koje se prvi put zapošljavaju)
  5. Utvrđivanje godišnje osnovice za obračun doprinosa
  6. Član uprave može se odreći  svoje neto-plaće
  7. Umirovljenici u svojstvu članova uprave ili prokuristi
  8. Nerezidenti u svojstvu članova uprave
  9. Članovi uprave u sustavu PDV-a
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Doprinosi, #Plaća, #Umirovljenici