Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini
Stranica:
233.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati. Doprinose za obvezna osiguranja podmiruju prema rješenju Porezne uprave na propisanu osnovicu. Zaposleni članovi uprave mogu biti u radnom odnosu u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenje može biti ugovoreno na neodređeno ili na određeno vrijeme.
      Na taj način podmireni doprinosi za obvezno osiguranje nisu troškovi društva. Članovi uprave koji su korisnici starosne mirovine, mogu se zaposliti do polovine punoga radnog vremena i primati starosnu mirovinu bez smanjenja (čl. 99. Zakona o mirovinskom osiguranju, Nar. nov., br. 157/13. – 120/16.). O tome pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Koji su članovi uprave obvezni samostalno se osigurati
3. Članovi uprave u radnom odnosu
4. Umirovljenici u svojstvu članova uprave ili prokuristi
5. Nerezidenti u svojstvu članova uprave

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja